Omezení bohoslužeb v souvislosti s epidemií COVID-19

V souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 vyhlásila vláda ČR a Biskupství litoměřické několik omezení.

Kostely budou otevřeny pouze za účelem tiché osobní adorace s možností přijetí svátosti.

Podávání eucharistie

  • v kostele sv. Jakuba St. v České Kamenici
    • středa a pátek 16:30 – 17:00 hod.
    • neděle 10:00 – 10:30 hod.
  • v kostele sv. Antonína Paduánského v Kytlici
    • neděle 9:00 – 9:30 hod.

Litoměřický biskup udělil dispens od účasti na nedělních bohoslužbách a doporučuje sledování mší sv. přenášených přes internet nebo i televizním  a rozhlasovým vysíláním.

Televizní přenosy mší sv. na TV Noe, TV Lux a ČT2, jakož i rozhlasové přenosy mší sv. (např. Rádio Proglas, Český rozhlas – Vltava), mají stejnou platnost jako osobní účast v kostele.

 

Boží pouť 2020

Ve čtvrtek 1.10. 2020 v Poutní kapli Narození Panny Marie mše sv. od 18:00 hodin.

Od 19:30 do 20:30 Chvály s Františkány

Bohoslužby slova v kostele sv. Jakuba

Od 30. 9. 2020 se Bohoslužby slova konají každou středu a pátek od 17:00 hodin (pokud nebude oznámeno jinak).

Bohoslužby slova slouží jáhen farnosti, Mgr. Jan Hedvík.

(Pravidelné mše sv. se zde konají každou neděli v 10:30 hodin. Slouží R.D. Mgr. Tomáš Kuba z Děčína).

Poutní mše sv. v Poutní kapli Narození Panny Marie

Mariánská pouť se koná u příležitosti svátku Narození Panny Marie, který v liturgickém kalendáři připadá na 8. září.
Letos bude poutní mše sv. sloužena v neděli 6. 9. 2020 od 10:30 hodin a celebrovat ji bude R.D. Tomáš Kuba.

Slovo našeho jáhna o Otci Jordánovi

Otec Karel Jordnán Červený

Otec Karel Jordnán Červený

Karel Jordán Červený

Římskokatolický kněz, děkan v České Kamenici, čestný kanovník kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích a terciář dominikánského řádu.

Společenství lidí lze z hlediska sociologie, sociální psychologie či kulturní antropologie atd. charakterizovat různými způsoby. Nicméně při vzpomínce na zesnulého děkana v České Kamenici a kanovníka kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích myslím zcela neodborně na jiné vymezení. V životě potkáte spousty lidí. Někteří jsou, ne z vlastní viny, pouhou kulisou, kterou míjíte v rychlosti.  Lenost a sprint moderní doby vám nedovolí je lépe poznat, oslovit. S mnoha dalšími lidmi sdílíte určitý prostor pracovní, kulturní aj. Zde se utvářejí určité vazby, které mají zpravidla jasně vymezený horizont nedovolující příliš vygradovanou pozitivní či negativní interakci. Radost, myslím skutečnou a hlubokou, prožíváte s někým, kdo vám je blízko, to platí pochopitelně i v oblasti střetů. Celý příspěvek

Kostel sv. Jakuba St. až do odvolání UZAVŘEN!

Vchod do kostela

Vchod do kostela sv. Jakuba St. v České Kamenici

Z důvodu mimořádných událostí a v souvislosti s vyhlášenou karanténou celé ČR je kostel až do odvolání UZAVŘEN – veřejné bohoslužby a mše se nekonají.

Velikonoční obřady budou slouženy duchovními bez účasti veřejnosti.

Věřící mohou  bohoslužby sledovat prostřednictvím Televize Noe, která nabízí mše svaté každý den. Všechny bohoslužby se konají v kapli ostravského studia Telepace: od pondělí do pátku vždy ve 12.05, v sobotu od 18.00 s texty nedělní liturgie a v neděli od 10.30.
V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté řazeny v úterý, čtvrtek a pátek od 18.00 a přenášeny budou z brněnského studia Proglasu, pražského kostela Panny Marie Sněžné a kostela sv. Bartoloměje v Kravařích. Nedělní bohoslužba pak začíná v 9.00 a přenášena bude z kostela Panny Marie Pomocnice v Olomouci. Vzhledem k aktuální situaci přidává Proglas také další bohoslužbu: každou neděli ještě mimořádnou mši svatou od 19.30. Během týdne Proglas zve také k modlitbě růžence – v pondělí a ve středu od 18.00 a v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 22.30 – a ve středu a pátek od 15.10 i k modlitbě křížové cesty.

Mši svatou lze také sledovat online na internetu. Přehled bohoslužeb lze nalézt na stránkách  www.mseonline.cz