Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

Adorace Nejsvětější svátosti

 • V pondělí 17. 1. 2022 památka sv. Antonína, opata
 • V úterý 18. 1. 2022 památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • V pátek 21. 1. 2022 památka sv. Anežky, panny a mučednice

Příští neděle je 3. v mezidobí.
Mše svaté v týdnu podle rozpisu, v 17:30 úterý a středa v kostele sv. Jakuba, čtvrtek až sobota v kapli Narození Panny Marie.

Každý pátek po Mši svaté bude možnost tiché hodinové adorace Nejsvětejší svátosti.

 

Mše svaté v České Kamenici

V týdnu od 10. 1. 2022 dochází v naší farnosti ke změně v programu bohoslužeb dle následujícího rozpisu Mší svatých:

Kaple Narození Panny Marie

 • Čtvrtek 17:30
 • Pátek 17:30
 • Sobota 10:00

Kostel svatého Jakuba

 • Úterý 17:30
 • Středa 17:30
 • Neděle 10:00

 

Program bohoslužeb v době vánoční

 • V pátek 24.12.2021 Štědrý den, Mše svatá půlnoční u sv. Jakuba.
 • V sobotu 25.12.2021 slavnost Narození Páně, Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • V neděli 26.12.2021 svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše svatá v 10:00 u  sv. Jakuba. Možnost obnovení manželských slibů.
 • V pondělí 27.12.2021 svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba. Dnes je možno žehnat víno.
 • V úterý 28.12.2021 svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • Ve středu 29.12.2021 pátý den v oktávu Narození Páně. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • Ve čtvrtek 30.12.2021 šestý den v oktávu Narození Páně. Mše svatá v 10:00 u sv. Jakuba.
 • V pátek 31.12.2021 závěr občanského roku, poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku. Mše svatá v 17:00 u sv. Jakuba s adorací

Celý příspěvek

Úprava programu bohoslužeb od listopadu 2021

Od listopadu budou Mše svaté o hodině 17:00 v kostele sv. Jakuba, s výjimkou sobot. V Sobotu budou Mše svaté o hodině 10:00 v Poutní kapli Narození Panny Marie.

Na tento týden připadá první pátek a první sobota měsíce. Po Mši svaté adorace a pobožnost pátku a soboty.

Program Velikonočních bohoslužeb

Program Velikonočních bohoslužeb 2021:

 • v neděli 28. 3. 2021 – Mše sv. (Květná „pašijová“ neděle) od 10:30 hod.
 • ve středu 31. 3. 2021 – Bohoslužba slova od 17:00 hod.
 • ve čtvrtek 1. 4. 2021 – Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Poslední večeře Páně od 18:30 hod.
 • v pátek 2. 4. 2021 – Velký pátek – Obřady od 18:30 hod.
 • v sobotu 3. 4. 2021 – Bílá sobota – Velikonoční vigilie od 20:00 hod.
 • v něděli 4. 4. 2021 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (mše sv.) od 10:30 hod.

Vánoční doba 2020 a Novoroční doba 2021 u sv. Jakuba

Vánoční doba 2020 u sv. Jakuba

 • 29.11.2020 – První neděle adventní; mše sv. od 10:30 hod.
 • 06.12.2020 – Druhá neděle adventní; mše sv. od 10:30 hod.
 • 13.12.2020 – Třetí neděle adventní; mše sv. od 10:30 hod.
 • 20.12.2020 – Čtvrtá neděle adventní; mše sv. od 10:30 hod.
 • 24.12.2020 – Štědrý den; mše sv. od 24:00 hod.
 • 25.12.2020 – Slavnost Narození Páně; mše sv. od 10:30 hod.
 • 26.12:2020 – Svátek sv. Štěpána; bohoslužba slova od 10:30 hod.
 • 27.12.2020 – Svátek sv. Rodiny; mše sv. od 10:30 hod.

Novoroční doba 2021 u sv. Jakuba

 • 01.1.2021 – Slavnost Matky Boží; mše sv. od 10:30 hod.
 • 06.1.2021 – Slavnost Zjevení Páně; bohoslužba slova od 17:00 hod.
 • 10.1.2021 – Svátek Křtu Páně; mše sv. od 10:30 hod.

 

Omezení bohoslužeb v souvislosti s epidemií COVID-19

V souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 vyhlásila vláda ČR a Biskupství litoměřické několik omezení.

Kostely budou otevřeny pouze za účelem tiché osobní adorace s možností přijetí svátosti.

Podávání eucharistie

 • v kostele sv. Jakuba St. v České Kamenici
  • středa a pátek 16:30 – 17:00 hod.
  • neděle 10:00 – 10:30 hod.
 • v kostele sv. Antonína Paduánského v Kytlici
  • neděle 9:00 – 9:30 hod.

Litoměřický biskup udělil dispens od účasti na nedělních bohoslužbách a doporučuje sledování mší sv. přenášených přes internet nebo i televizním  a rozhlasovým vysíláním.

Televizní přenosy mší sv. na TV Noe, TV Lux a ČT2, jakož i rozhlasové přenosy mší sv. (např. Rádio Proglas, Český rozhlas – Vltava), mají stejnou platnost jako osobní účast v kostele.

 

Bohoslužby slova v kostele sv. Jakuba

Od 30. 9. 2020 se Bohoslužby slova konají každou středu a pátek od 17:00 hodin (pokud nebude oznámeno jinak).

Bohoslužby slova slouží jáhen farnosti, Mgr. Jan Hedvík.

(Pravidelné mše sv. se zde konají každou neděli v 10:30 hodin. Slouží R.D. Mgr. Tomáš Kuba z Děčína).